Zarządzanie zasobami (ITIL) ang. asset management

Zarządzanie zasobami - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) ogólna czynność lub proces odpowiedzialny za śledzenie i raportowanie wartości oraz własności zasobów w czasie ich cyklu życia.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.