Zarządzanie zamówieniami ang. order management

Zarządzanie zamówieniami - planowanie i działania zmierzające w kierunku dostarczenia klientowi towarów, surowców i usług które zamówił.

Zazwyczaj proces zarządzania zamówieniami uważa się za skończony w chwili, gdy zamówienie zostanie dostarczone do punktu docelowego. Często zdarza się jednak że przedsiębiorstwo przeprowadza kontrolę sprawności procesu i zadowolenia klienta z transakcji. Zarządzanie zamówieniami jest ściśle powiązane z zarządzaniem relacjami z klientami. Z ofertą przedsiębiorstwa oraz preferencjami klientów wiąże się także Zarządzanie zapasami.

Spis treści

UczestnicyW procesie zamawiania i jego realizacji uczestniczą:

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami wykorzystuje się:
 • stronę internetową sprzedawcy;
 • e-maile;
 • stronę internetową przewoźnika;
 • stronę internetową producenta;
 • stronę internetową magazynu;
 • specjalistyczne programy.


Przebieg procesu realizacji zamówieniaPrzykładowy proces realizacji zamówienia wygląda następująco:
 1. Otrzymanie zamówienia od klienta.
 2. Wystawienie dokumentu złożenia zamówienia.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. Potwierdzenie przez dostawcę daty dostawy towaru.
 5. Wysłanie awizo do klienta.
 6. Wysłanie towaru do klienta.
 7. Weryfikacja poprawności faktur od dostawcy.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.