Zarządzanie zakresem etapu (PRINCE2) ang. managing stage boundaries (SB)

Zarządzanie

zakresem etapu
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Zarządzanie zakresem etapu (ZE) - proces, w którym weryfikowane jest, czy etap dostarczył wszystkie wymagane produkty i czy pierwotne parametry biznesowe nie uległy zmianie. Planowany jest też w tym kontekście uszczegółowiony plan następnego etapu.

Spis treści

Opis

Zgodnie z PRINCE2 każdy etap musi być ukończony i zaakceptowany zanim Komitet Sterujący autoryzuje przejście do następnego etapu.

Podprocesy

Zarządzanie Zakresem Etapu obejmuje następujące podprocesy:

Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.