Zarządzanie usługami biznesowymi Przekierowano ze strony: Zarządzanie usługami dla organizacji biznesowej ang. business service management, BSM

Zarządzanie usługami biznesowymi (zarządzanie usługami dla organizacji biznesowej, zarządzanie usługami dla organizacji) - Metoda zarządzania usługami informatycznymi, która uwzględnia realizowane procesy biznesowe oraz wartość generowaną przez organizację biznesową. Termin ten może również oznaczać zarządzanie usługami serwisowymi, świadczonymi odbiorcom końcowym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.