Zarządzanie taborem

pl. zarządzanie flotą, ang. Fleet management

Zarządzanie taborem – zajmuje się zarządzaniem środkami transportu. Odbywa się to poprzez alokację i przepływ środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów, przydział określonych zadań, nadzór nad serwisem i wybór polityki paliwowej. Zarządzanie taborem skupia się na optymalizacji przepływu towarów, poprawie efektywności tego procesu i jego kosztów.

Spis treści

ZadaniaDo jak najskuteczniejszego zarządzania środkami transportu niezbędna jest działalność w zakresie:
  • dysponowania środkami transportowymi;
  • zapewnienia wysokiej dostępności floty;
  • koordynacji działań;
  • kontroli floty oraz nadużyć.


ProblematykaZe względu na duży stopień złożoności zarządzania transportem, problematyka obejmuje:
  • przydział środków transportowych do zadań i do baz transportowych;
  • ustalenie liczebności i składu taboru;
  • decyzja co do liczby pracowników obsługi taboru;
  • wyznaczenie optymalnych tras przewozowych;
  • selekcja nowego taboru i plany modernizacji istniejącego.


Standardy, metody i techniki

Śledzenie ruchu pojazdów
Śledzenie ruchu pojazdów jest podstawowym rozwiązaniem w zarządzaniu taborem, stosowanym przez większość przedsiębiorstw związanych z transportem. Metoda ta bazuje zazwyczaj na systemie nawigacji GPS, lecz w niektórych wypadkach może się opierać na GLONASS (rosyjski system nawigacji) lub na sieci triangulacyjnych platform (sieć radiowa pozwalająca określić miejsce pojazdu). Po ustaleniu lokalizacji środka transportu, następuje przekazanie informacji do ośrodka zarządzania w celu podjęcia odpowiedniej decyzji co do dalszych kroków.
Inne metody
Do rozwiązań ułatwiających zarządzanie flotą można także zaliczyć:
Oprogramowanie
Oprogramowanie dotyczące zarządzania flotą pozwala sprawniej rozdzielać zadania i kontrolować sytuację. Wykorzystywany program zawiera w sobie funkcje dotyczące wszystkich ważnych aspektów transportu. Profiluje on kierującego, środek transportu oraz trasę, określa efektywność wykonanego zadania i pomaga w wymianie informacji pomiędzy kierowcą a centrum zarządzania. Obecnie coraz częściej stosowane jest oprogramowanie oparte na przeglądarce internetowej i niewymagające instalacji.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.