Zarządzanie systemami i sieciami (obszar ISO/IEC 27002) ang. Communications and operations management

Zarządzanie

systemami i sieciami
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Zarządzanie systemami i sieciami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.