Zarządzanie systemami (ITIL) ang. system management

Zarządzanie systemami - część zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM), która bardziej koncentruje się na zarządzaniu infrastruktura informatyczną, niż na procesach.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.