Zarządzanie stresem indywidualnym

zarządzanie stresem, ang. stress management

Ten artykuł dotyczy zarządzanie stresem, które jest zarządzaniem ukierunkowanym na nabycie indywidualnym umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Zobacz też: Zarządzanie stresem, które jest ukierunkowane na organizację (występują tu takie elementy jak zapewnienie otoczenia, które niepotrzebnie nie wpływa stresująco).

Bibliografia

pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie

pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_stresem

en.wikipedia.org/wiki/Stress_management
ostatnia modyfikacja 14 sierpnia 2016 r.