Zarządzanie strategiczne projektem (PRINCE2) ang. directing a project (DP)

Zarządzanie

strategiczne projektem
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Zarządzanie strategiczne projektem (ZS) - Proces ten realizuje funkcje, za które odpowiedzialny jest Komitet Sterujący. Kierownik Projektu informuje Komitet Sterujący w raportach okresowych o stanie projektu. Bieżące zarządzanie pozostawione jest w wyłącznej kompetencji Kierownika Projektu. Komitet Sterujący angażuje się tylko na granicach etapów zarządczych, gdzie decyduje, czy należy kontynuować prace przechodząc do następnego etapu. Fundamentalną zasadą PRINCE2 jest zarządzanie poprzez wyjątki (management by exception), co oznacza, że jedyną dodatkową sytuacją, kiedy Komitet Sterujący angażuje się w podejmowanie decyzji projektowych jest moment, gdy uzyska informacje, że projekt jest zagrożony wyjściem poza zakres tolerancji.

Spis treści

Podprocesy

Zarządzanie strategiczne projektem obejmuje następujące podprocesy:

Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.