Zarządzanie ryzykiem (PRINCE2) ang. risk management

Zarządzanie ryzykiem - systematyczne stosowanie zasad, formuł realizacji i procesów do zadań polegających na identyfikacji i ocenie ryzyk (zagrożeń i szans), a następnie planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko. Aby zarządzanie ryzykiem było skuteczne, należy poddawać ryzyka identyfikacji, ocenie i kontroli.[1]

Zobacz teżOgólnie o pojęciu zarządzania ryzykiem.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.