Zarządzanie realizacją korzyści ang. benefits realisation management, BRM, benefits management, benefits realisation

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona wydarzyć.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.