Zarządzanie przez konflikty

Zarządzanie przez konflikty - sposób wpływania na pracowników wszelkimi sposobami, które maja na celu przeciwdziałać skutkom konfliktów, czyli niskiej aktywności, brakowi zaangażowania i marazmowi. Efektem tego stylu zarządzania powinno być pobudzenie wewnętrznej inicjatywy działania oraz wykształcenie twórczego procesu rozwiązywania problemów. Mary Parker Follett twierdziła, że konflikty w organizacji są czymś zupełnie normalnym a wręcz uważa że dzięki nim generuje się cenna różnica potencjałów między stronami konfliktu, którą należy spożytkować na korzyść dla wszystkich.

Spis treści

Założenia metody • konflikty w organizacji są rzeczą nieodzowną;
 • wartości i cele poszczególnych członków organizacji mogą być różne;
 • konflikt może pomóc lub zaszkodzić organizacji;
 • kadra kierownicza powinna kierować konfliktami i rozwiązywać je w sposób taki, by ich natężenie utrzymane było na poziomie najbardziej optymalnym.


Najczęstsze przyczyny konfliktu

 • różnica płci, wieku, wykształcenia, płacy czy światopoglądu;
 • niejasność powierzonych zadań;
 • brak odpowiedniej informacji;
 • różne sposoby interpretacji;
 • szeroko rozumiana niesprawiedliwość.


Etapy zarządzania przez konfliktZarządzanie konfliktem polega na identyfikacji konfliktu i wyborze odpowiedniej strategii działania celem jego zażegnania. Wyróżnić możemy 5 strategii:
 • Współpraca polegająca na szukaniu wspólnych rozwiązań celem znalezienia podobnego punktu widzenia i wywołania poczucia wygranej u obu stron.
 • Kompromis który najlepiej osiągnąć drogą negocjacji. Każda ze stron coś zyska jednak sama również z czegoś będzie musiała zrezygnować.
 • Konkurencja, zakładająca dwa wyjścia - wygrasz lub przegrasz, znajduje miejsce w sytuacjach ekstremalnych np. kiedy decyzja musi zostać podjęta bardzo szybko.
 • Dostosowywanie się - używana najczęściej w sytuacji gdy racja leży po drugiej stronie bądź stwierdzeniu że sprawa jest o wiele ważniejsza dla innych niż dla nas.
 • Unikanie - prosta strategia zakładająca nieangażowanie się w konflikty.


Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.