Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - zarządzanie zbiorem zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt inwestycyjny powinien zawierać informacje na temat celu planowanej inwestycji, nakładów niezbędnych do jego realizacji, źródeł finansowania, kryteriów i metod oceny efektywności i ryzyka, uczestników procesu inwestycyjnego oraz efektów z inwestycji.

Elementy zarządzania projektami inwestycyjnymi • Monitorowanie procesów inwestycyjnych przeprowadzanych w przedsiębiorstwie;
 • Definiowanie projektów inwestycyjnych;
 • Planowanie wydatków w określonym czasie;
 • Ewidencja wydatków faktycznych;
 • Okresowe kontrolowanie wydatków;
 • Raportowanie bazy projektów;
 • Generowanie zestawień i raportów obrazujących stan realizacji poszczególnych projektów,
 • Tworzenie raportów, zestawień oraz podsumowań okresowe dla zarządu;
 • Okresowa aktualizacja projektów w zakresie wydatkowania;
 • Zarządzanie dostępem do systemu a także do projektów inwestycyjnych;
 • Gromadzenie dokumentacji;


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.