Zarządzanie programem (MSP) ang. programme management

Zarządzanie programem - zdefiniowano w MSP jako działania służące wprowadzeniu skoordynowanej organizacji, zarządzaniu strategicznemu i wdrożeniu dossier projektów oraz działań, w celu uzyskania rezultatów i realizacji korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu.[1]

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.