Zarządzanie popytem ang. Demand Management, DEM

Zarządzanie popytem - prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jego celem jest określanie wielkości przyszłego popytu i ciągła aktualizacja tej wartości.

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, termin ten odnosi się do działań związanych z prognozowaniem popytu, planowaniem i zarządzaniem zamówieniami.

Zarządzanie popytem w ekonomiiW ekonomii, zarządzanie popytem ma na celu głównie zapobieganie recesji oraz zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku jednakowego dostępu do podstawowych dóbr i usług. Zamiast inwestować więcej środków w wytwarzanie podstawowych dóbr i usług, rządy starają się rozdysponować istniejące zasoby zgodnie z hierarchią potrzeb.

Podstawowymi narzędziami służącymi do sterowania popytem przez rząd są:

Sterowanie popytem przez rządy było stosowane na szeroką skalę w latach 50-70 XX wieku. Obecnie interwencje rządowe są ograniczane, i pjawiają się głównie na rynku oraz niezależnych bankach centralnych.

Zarządzanie popytem ma na celu także ograniczenie popytu na dobra nieodnawialne i te szkodzące środowisku.

Energy Demand Side Management - Zarządzanie Stroną Popytową w EnergetyceDSM,czyli sterowanie stroną popytową w energetyce jest to identyfikowanie, ocena i wykorzystanie źródeł (zasobów) po stronie popytu na energię elektryczną przez jej końcowych użytkowników. DSM jest jednym z instrumentów realizacji zintegrowanego planowania zasobów energetycznych po stronie popytowej. Podstawowe cele DSM:
  • efektywne wykorzystanie energii, czyli zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
  • sterowanie obciążeniem, czyli zmniejszenie obciążenia lub przesunięcie obciążenia na okres poza szczytem.


Przykładowe środki za pomocą których osiąga się cele DSM:
  • energooszczędne mieszkania;
  • energooszczędne budynki biurowe;
  • oświetlenie o wysokiej sprawności (np. wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe);
  • wydajne silniki elektryczne stosowane w przemyśle i innych dziedzinach gospodarki;
  • wydajniejsze urządzenia domowe (np. wymiana podgrzewaczy wody na bardziej efektywne);
  • klimatyzacja o wysokiej sprawności;
  • bezpośrednia regulacja obciążenia.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.