Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu (ITIL) Przekierowano ze strony: Zarządzanie pojemnością biznesu (ITIL) ang. business capacity management

Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu (zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu, zarządzanie pojemnością biznesu) - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) w kontekście ITSM jest to czynność mająca na celu rozpoznanie przyszłych wymagań biznesu i uwzględnienie ich w planie potencjału wykonawczego.[1]

Uwaga

Dobrym tłumaczeniem tego terminu jest też zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu. Szukanie na siłę jednego polskiego odpowiednika dla angielskiego capacity to jedna z największych pułapek. Nie ma jednego odpowiedniego słowa w języku polskim. Termin pojemność znacząco zawęża znaczenie angielskiego terminu capacity. Prawem uzusu akceptowalne jest tłumaczenie zarządzanie pojemnością biznesu.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.