Zarządzanie pakowaniem

Zarządzanie pakowaniem - element zarządzania dystrybucją, zajmujący się procesem pakowania. Obecnie aż około 99% wszystkich towarów sprzedawanych w sieci detalicznej wymaga opakowania. Realizowane strategie marketingowe starają się w maksymalnym stopniu wykorzystywać opakowania do celów promocji i reklamy. Sprawia to że ilość tworzyw opakowaniowych zużywanych na opakowania w krajach wysoko rozwiniętych są bardzo duże. Zużycie tworzyw opakowaniowych na jednego mieszkańca rocznie wynosi przeciętnie: USA ok.250 kg, Japonia ok.150 kg, Europa ok.120 kg, w krajach słabo rozwiniętych ok.5 kg.

Poza funkcją marketingową opakowanie musi spełniać funkcje:
 • magazynowe;
 • kompletacyjne;
 • transportowe;
 • informacyjne.

Schemat logistycznego łańcucha opakowańLogistyczny łańcuch opakowań obejmuje działania związane z:
 • pozyskiwaniem surowców na opakowania,
 • projektowaniem i produkcją opakowań jednostkowych oraz zbiorczych,
 • Procesem pakowania towarów w opakowania jednostkowe i zbiorcze,
 • przepływem towarów opakowanych w kanałach dystrybucyjnych,
 • konsumpcją towarów opakowanych,
 • zbiórką zużytych opakowań,
 • powtórnym przetwórstwem opakowań,
 • likwidacją odpadów opakowaniowych.


Bibliografia

Zarządzanie opakwoaniami, ściąga.pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.