Zarządzanie oprogramowaniem jako zasobem (ITIL) ang. software asset management, SAM

Zarządzanie oprogramowaniem jako zasobem - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialny za śledzenie i raportowanie użycia oraz własności oprogramowania (zasobów typu oprogramowanie) poprzez ich cykl życia. Zarządzanie oprogramowaniem jako zasobem (ang. SAM) jest częścią procesu zarządzania zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM). Proces ten nie jest szczegółowo opisany w podstawowych publikacjach ITIL.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.