Zarządzanie obiektami i wyposażeniem (ITIL) ang. facilities management

Zarządzanie obiektami i wyposażeniem - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) odpowiedzialna za zarządzanie fizycznym środowiskiem, w którym zlokalizowana jest infrastruktura informatyczna. Zarządzanie obiektami i wyposażeniem zawiera wszystkie aspekty zarządzania fizycznym środowiskiem, na przykład: zasilanie i klimatyzacja, zarządzanie uprawnieniami dostępu do budynku, monitorowanie otoczenia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.