Zarządzanie nośnikami pamięci (ITIL) ang. storage management

Zarządzanie nośnikami pamięci - proces w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie nośnikami pamięci i retencją danych w ich cyklu życia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.