Zarządzanie kryzysowe (ITIL) ang. crisis management

Zarządzanie kryzysowe - zarządzanie kryzysowe jest procesem odpowiedzialnym za zarządzanie rozległym wpływem na ciągłość działania biznesu. Zespół zarządzania sytuacją kryzysową jest odpowiedzialny za kwestie strategiczne, takie jak: zarządzanie relacjami z mediami i zaufaniem udziałowców oraz decydowaniem o wywołaniu planu zapewnienia ciągłości działalności organizacji biznesowej (ang. BCP).[1]

Uwaga

Często stosowany jest równoważny termin: Zarządzanie sytuacją kryzysową.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.