Zarządzanie kosztami usług informatycznych (ITIL) ang. accounting, IT accounting

Zarządzanie kosztami usług informatycznych (rachunkowość informatyczna) - w ITIL® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych kosztów świadczenia usług informatycznych, porównywanie ich z planowanymi kosztami oraz zarządzanie rozbieżnościami z budżetem.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.