Zarządzanie kosztami (ITIL) ang. cost management

Zarządzanie kosztami - ogólny termin w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) używany do określenia budżetowania i zarządzania kosztami usług informatycznych, czasami używany jako synonim zarządzania finansowego.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.