Zarządzanie korzyściami (MSP) ang. benefits management

Zarządzanie korzyściami
temat ładu
MSP
Logo MSP


Zarządzanie korzyściami – temat ładu MSP obejmujący identyfikację, definiowanie, śledzenie, realizację i optymalizację korzyści w ramach programu i/lub poza nim.[1]

Spis treści

Zarządzanie korzyściami

(ang. Benefits management)

 • Cele korporacyjne (ang. Corporate objectives)
 • Efekty uboczne i konsekwencje (ang. Side-effects and consequences)
 • Korzyści (ang. Benefits)
 • Niekorzyści (niepożądane/negatywne skutki, ang. dis-benefits)
 • Potencjały (zdolności, ang. capabilities)
 • Rezultaty (ang. Outcomes)
 • Wyniki projektów (produkty końcowe projektów, ang. Project outputs)
 • Zmiany organizacyjne (ang. Organizational changes)


Wartość – „3E”

(ang. Value – Three Es)

 • Ekonomiczność (ang. Economic) - lepsze wykorzystywanie lub pozyskiwanie środków finansowych
 • Skuteczność (ang. Effectiveness) - lepsze produkty / usługi
 • Wydajność (ang. Efficiency) - więcej za to samo lub to samo za mniej


Wpływ na finanse

(ang. Financial impact)

 • Finansowa (ang. Cashable)
 • Niefinansowa (ang. Non-cashable)


Cykl zarządzania korzyściami

(ang. Benefits management cycle)

 • Identyfikowanie korzyści (ang. Identify benefits)
 • Planowanie realizacji korzyści (ang. Plan benefits realisation)
 • Realizowanie korzyści (ang. Deliver benefits realisation)
 • Przeglądanie korzyści (ang. Benefits reviews)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.