Zarządzanie kompetencjami indywidualnymi ang. individual skills managment

Zarządzanie kompetencjami indywidualnymi - proces dostosowywania, poprzez jak najbardziej efektowne wykorzystywanie i rozwijanie własnych zdolności, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Celem tego procesu jest zwiększenie samozadowolenia pracownika, jego wartości na rynku pracy, jak i samej jakości pracy wykonywanej przez niego oraz wpływ na zwiększenie efektywności danego działu lub całej firmy w której jest zatrudniony. By proces mógł zaistnieć w pełni menedżer powinien przekonać swoich pracowników, że mogą osiągnąć zamierzone wyniki - grupowe, jak i indywidualne - w oparciu o posiadane kwalifikacje. W efekcie pracownik powinien być świadom swoich braków i w oparciu o swoje ambicje i możliwości oraz wsparcie w miejscu pracy powinien rozwijać swoje kompetencje.

Zobacz też

Bibliografia

!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.