Zarządzanie jakością ang. quality management, QM

Zarządzanie jakością – koncepcja zarządzania, w której kluczowym celem wszelkich działań jest dostarczenie produktów i usług o określonej (zadeklarowanej) jakości. Często niesłusznie uważa się, że celem jest zapewnienie najwyższej jakości. Według Waltera A. Shewharta Im wyższa jakość tym niższy koszt.

Spis treści

Etapy zarządzania jakością

  1. Kontrola jakości (ang. quality inspection)
  2. Sterowanie jakością (ang. quality control)
  3. Zapewnienie / zabezpieczenie jakości (ang. quality assurance)
  4. Kompleksowe zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management)


Metody poprawy jakościKluczowe roleBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.