Zarządzanie informacją (w logistyce)

Zarządzanie informacją (w logistyce) - ogromny przepływ informacji o surowcach i materiałach potrzebnych do zaopatrzenia działu produkcji, realizowanych zamówieniach,transporcie oraz innych dziedzinach,związanych z działalnością przedsiębiorstwa, muszą być obsłużone w systemach informatycznych firm. W tej dziedzinie logistyki informatyka odgrywa istotną rolę.

Koszty sprawnego zarządzania informacją logistycznąPrzepływ informacji związanej z wymianą towarową jest kosztowny – szacuje się go na 10% wartości przemieszczanych towarów. Kluczowym zagadnieniem logistyki staje się szybki, niezawodny i możliwie tani przepływ informacji wewnątrz firmy, jak również pomiędzy partnerami łańcucha logistycznego.

Według obliczeń przemieszczenie jednej partii towaru/przesyłki może wymagać:
  • zaangażowania 27 podmiotów gospodarczych w 2 lub więcej krajach;
  • użycia 50 dokumentów w 360 kopiach.


Nowoczesne technologie wykorzystywane w zarządzaniu informacją logistycznąTechnologie:
  • system kodów kreskowych;
  • RFID (Radio Frequency IDentification) - metoda identyfikacji bezstykowej, elektronicznego zapisywania i odczytywania danych z użyciem fal radiowych;
  • EDI (Electronic Data Interchange) - Bezpośrednia wymiana informacji/dokumentów handlowych w postaci powszechnie akceptowanych standardów elektronicznych komunikatów pomiędzy różnymi partnerami;
  • Internet;
  • Aplikacje klasy MRP, MRP II, ERP.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.