Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji (obszar ISO/IEC 27002) ang. Information security incident management

Zarządzanie incydentami związanymi

z bezpieczeństwem informacji
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.