Zarządzanie finansowe w organizacji (ITIL) ang. enterprise financial management

Zarządzanie finansowe w organizacji - funkcja i procesy w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odpowiedzialne za zarządzanie budżetowaniem całej organizacji, zarządzaniem kosztami usług informatycznych oraz wymaganiami dla naliczania opłat. Zarządzanie finansowe w organizacji czasem odnosi się do "korporacyjnego" działu finansowego.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.