Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (ITIL) Przekierowano ze strony: Zarządzanie eksploatacją IT (ITIL) ang. IT operations management

Zarządzanie eksploatacją

systemów informatycznych
funkcja
Eksploatacja Usług
ITIL
Logo ITIL
Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (zarządzanie eksploatacją IT) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation) u dostawcy usług informatycznych, która realizuje codzienne działania niezbędne do zarządzania usługami informatycznymi i wspierania infrastruktury informatycznej. Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych obejmuje kontrolę eksploatacji systemów informatycznych oraz zarządzanie obiektami i wyposażeniem.[1]

Spis treści

Rola

Rolą zarządzania eksploatacją systemów informatycznych jest zapewnienie podjęcia się bieżących działań oraz procedur niezbędnych do zarządzania oraz utrzymania infrastruktury IT oraz potrzebnych do dostarczenia i wspierania usług na uzgodnionych poziomach.

Z wieloma procesami i funkcjami zarządzania usługami informatycznymi funkcja zarządzania eksploatacją systemów informatycznych pełni dwoistą rolę, i co więcej, musi osiągnąć równowagę miedzy nimi:
 • podstawowym zadaniem jest zapewnienie stabilności infrastruktury IT oraz spójności usług IT
 • operacje IT muszą być ciągle dostosowywane do nowych lub zmieniających się potrzeb organizacji biznesowej


Cele

Celami zarządzania eksploatacją systemów informatycznych są:
 • osiąganie stabilności w codziennych działaniach i procesach organizacyjnych
 • ciągła poprawa usług, przy jednoczesnym redukowaniu kosztów i utrzymaniu stabilności
 • natychmiastowa diagnoza i rozwiązanie każdej awarii operacyjnej w zakresie IT


Podstawowe aktywności

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych można podzielić na dwie formy aktywności:
 • Kontrola operacyjna IT - funkcja wypełniania przez zmiany zmiany operatorów, którzy wykonują rutynowe zadania operacyjne. Zapewniają oni scentralizowany monitoring oraz kontrolę, zazwyczaj poprzez sieciowe centrum obsługi operacji. Pewne szczególne zadania obejmują:
  • definiowanie oraz eksploatowanie potencjału wykonawczego procedur centralnego monitorowania oraz obserwacji
  • zarządzanie rutynowymi zestawami zadań i skryptami
  • wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie usług w imieniu grup lub działów zarządzania wsparciem technicznym lub aplikacjami; rzadziej w imieniu użytkowników
  • wydruki i zarządzanie produktem
  • czynności konserwacyjne w imieniu grup lub działów zarządzania wsparciem technicznym lub aplikacjami
 • Zarządzanie wyposażaniem - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie centrami danych, salami komputerowymi oraz miejscami odzysku, razem z ich potrzebami energetycznymi. Funkcja ta często koordynuje duże projekty takie jak np. konsolidacja centrów danych.


Zobacz też

Pozostałe procesy Eksploatacji Usług:

Funkcje Eksploatacji Usług:

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.