Zarządzanie dostawą

and. Supply management

Zarządzanie dostawą – dziedzina obejmująca zarządzanie zaopatrzeniem i podwykonawcami. Zajmuje się metodami i procesami z zakresu zakupu towarów i surowców lub kontraktowaniem usług. Zarządzanie dostawą dotyczy głównie funkcji bardziej rozwiniętych niż tradycyjne operacje kupna i sprzedaży. Chodzi tu głównie o koordynowanie logistyki i sterowanie zapasami.

Spis treści

Funkcje • współpraca z przedstawicielami innych przedsiębiorstw w zakresie przepływu materiałów, usług, informacji oraz polepszania jakości świadczonych usług;
 • zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • wdrażanie technologii, technik, licencji, procedur w celu wsparcia procesu przepływu materiałów;
 • utrzymywanie kontaktów z dostawcami i klientami, w celu rozwoju i utrzymania sieci przepływu dóbr.


Instytucje i certyfikatyWażna rola jaką pełni zarządzanie dostawami w współczesnej gospodarce, przyczyniła się do powstania wielu organizacji zajmujących się badaniem i rozwijaniem tej dziedziny oraz nadawaniem uprawnień. Oto niektóre z certyfikatów nadawanych przez nie:

Cele i zadaniaZadania stawiane przed osobami zajmującymi się zarządzaniem dostawą:
 • planowanie dostaw;
 • realizacja dostaw;
 • kontrola sposobu i stopnia realizacji dostaw;
 • zamykanie procesu dostawczego;
 • planowanie przetargów;
 • administrowanie kontraktem.


Koncepcje, strategie i podejściaDo zarządzania dostawami stosuje się między innymi metodykę zarządzania projektami - PRINCE2. Ogólnie przyjęty sposób postępowania w przypadku wdrażania nowego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
 1. Strategiczne zarządzanie projektem;
 2. Planowanie;
 3. Uruchamianie projektu/Przygotowanie założeń projektu;
 4. Inicjowanie projektu;
 5. Sterowanie etapem;
 6. Zarządzanie wytwarzaniem produktów;
 7. Zarządzanie zakresem etapu;
 8. Zamykanie projektu.


Standardy, metody i technikiOprogramowanie z zakresu zarządzania dostawami łączy wszystkie rozwiązania, które pomagają zautomatyzować proces przepływu materiałów od miejsca wytworzenia do miejsca zbytu. Programy te zawierają nawet takie opcje jak sterowanie podróżami biznesowymi oraz tymczasowymi przedsięwzięciami. Aplikacje ułatwiają sprawne zarządzanie pełnym procesem przepływu dostaw, włączając w to finalne transakcje, wybór dostawców, analizę kosztów oraz negocjowanie cen.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.