Zarządzanie dojrzałością ang. maturity management

Zarządzanie dojrzałością – celowe działania mające na celu zwiększenie dojrzałości organizacji. Obejmuje ocenę dojrzałości organizacji w danym obszarze, systematyczne jej podnoszenie i weryfikowanie czy zamierzone rezultaty zostały osiągnięte. Wykorzystuje modele dojrzałości.

Najpopularniejsze modele dojrzałości

  • CMM (ang. Capability Maturity Model)
  • CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration)
  • IT Service CMM
  • IT-CMF (ang. IT Capability Maturity Framework)
  • SAMM (ang. Strategic Alignment Maturity Model)
  • OPM3 (ang. Organizational Project Management Maturity Model)
  • P2M2 (ang. PRINCE2 Maturity Model, PRINCE2MM, P2MM)
  • P3M3 (ang. Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model)


Bibliografia

  • M. Juchniewicz: Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.