Zarządzanie ciągłością świadczenia usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Zarządzanie ciągłością usług (ITIL) ang. service continuity management

Zarządzanie ciągłością świadczenia usług[1]

Zobacz

zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług informatycznych

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.