Zarządzanie biurem ang. office management

Zarządzanie biurem – dziedzina zarządzania obejmująca swoim zakresem obsługę administracyjną, kontrolowanie i utrzymywanie równowagi procesu pracy wewnątrz biura danej firmy lub organizacji.

Spis treści

Główne funkcje

Zarządzaniem biurem zajmuje się Kierownik biura. Jest on koordynatorem systemu pracy, odpowiedzialnym za planowanie, organizację i kontrolowanie urzędniczego aspektu organizacji. Odpowiada za przygotowanie, przekazywanie, koordynację i składowanie danych, które mają wspierać produkcję i inne ważne operacje w przedsiębiorstwie. Ponadto, jego zadaniem jest monitorowanie procesów pracy i ocena wyników. Często również angażuje się w działania marketingowe.

Zarządzanie biurem to m.in.:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 30 października 2015 r.