Zarządzanie bezpieczeństwem ang. security management

Zarządzanie bezpieczeństwem – szeroka dziedzina zarządzania związana z zarządzaniem zasobami, bezpieczeństwem fizycznym i funkcjami bezpieczeństwa w obszarze HR. Wymaga identyfikacji zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa oraz opracowania, udokumentowania i wdrożenia polityk, standardów, procedur i wytycznych.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.