Zarządzanie aktywami (obszar ISO/IEC 27002) ang. Asset management

Zarządzanie aktywami
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Zarządzanie aktywami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.