Zapas bezpieczeństwa ang. Safety stock, zapas buforowy

Zapas bezpieczeństwa - ma za zadanie chronić przedsiębiorce przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na wyroby lub opóźnieniami zamawianych dostaw. Pozwalają zneutralizować niekorzystne czynniki występujące w modelu sterowania zapasami.

Spis treści

Wyznaczanie poziomu zapasu bezpieczeństwaPoziom tego zapasu ustala się na podstawie:
 • prognoz popytu;
 • możliwych błędów w prognozach popytu;
 • średniego czasu trwania realizacji zamówień;
 • możliwych opóźnień w realizacji dostaw;
 • liczby magazynów;
 • założonego poziomu obsługi klienta;
 • rezerwy niezbędnej do zamortyzowania sygnalizowanych wahań w faktycznym popycie i/lub okresie realizacji zamówień.


Metody wyznaczania optymalnego poziomu zapasu bezpieczeństwa:
 • określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa za pomocą kosztów
niedoborów;
 • określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa na podstawie
uwzględnienia zmian popytu wskutek wystąpienia niedoborów;
 • określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa przez utrzymywanie
gotowości do świadczenia określonego poziomu obsługi dostaw.

KosztyKoszty zapasu bezpieczeństwa mogą być duże, i z tego powodu przedsiębiorstwa starają się go redukować do minimalnego poziomu. Niektóre szybko psujące się towary (np. żywność) nie nadają się do dłuższego przechowywania, gdyż mogą stracić swoje walory i przyczyniają się do dużych kosztów przez konieczność specjalistycznego przechowywania.

Zobacz też

Bibliografia

 • C. Skowronek, Z. Sarjusz - Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
 • Bartłomiej Lesniowski: Zapas bezpieczeństwa, Encyklopedia zarządzania
 • Zapas bezpieczeństwa, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.