Zamykanie projektu (PRINCE2) ang. closing a project (CP)

Zamykanie projektu
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Zamykanie projektu (ZP) - proces, w który w sposób uporządkowany i kontrolowany następuje zamknięcie projektu. Wszystkie doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia projektu są rejestrowane, tworzony jest dokument przekazania i planowany jest przegląd powdrożeniowy. Po zakończeniu projektu w zaplanowanym momencie pozwalającym na należytą ocenę skutków biznesowych projektu przeprowadzany jest przegląd poprojektowy.

Spis treści

Podprocesy

Zamykanie projektu ma następujące podprocesy:

Kroki

  1. Sprawdzić, czy wszystkie produkty zostały dostarczone odbiorcy i przez niego zaakceptowane
  2. Sporządzić listę wszystkich działań, jakie będą musiały być podjęte przez służby eksploatacji i utrzymania
  3. Zaplanować, jak i kiedy będzie można ocenić, czy dostarczone produkty przynoszą oczekiwane korzyści
  4. Złożyć raport z dokonań projektu


Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.