Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb - dokonywanie zakupów w sytuacji gdy występują wahania zapotrzebowania na dany towar.

Dokonywanie zakupów w partiach wynikających z partii optymalnej jest uzasadnione w przypadku popytu ciągłego i nie wykazującego dużych wahań w kolejnych nadchodzących okresach planowanych. W przeciwnym razie dokonywanie zakupów wg tej partii powodowałoby przejściowe zapasy nadmierne, zalegające przez dłuższy czas w Magazynie i wywołujące znaczne koszty ich utrzymania.

Optymalne partie zakupów są wielkościami zmiennymi, obejmującymi różne horyzonty zakupu, wyznaczane odpowiednio do kształtowania się prognozowanego popytu lub planowanych potrzeb w ustalonych krótszych odcinkach czasu oraz kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem zapasów. Kryterium optymalizacji stanowią łączne koszty zapasów na ustaloną jednostkę czasu dla rozpatrywanego horyzontu zakupu.

Do realizacji dostaw w przypadku nieciągłości potrzeb używa się najczęściej modelu o zmiennej wielkości dostawy. Podstawową jego funkcją jest tzw. norma zamawiania określająca poziom zapasu, przy którym powinno dojść do uzupełnienia surowców. Norma zamawiania powinna być ustalona w sposób umożliwiający nieprzerwaną produkcję do czasu kolejnej dostawy. Wielkość dostawy ustala się za pomocą normy zapasu maksymalnego, czyli różnicy pomiędzy zapasem maksymalnym a zapasem aktualnym.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.