Zakres (ITIL) ang. scope

Zakres - granica lub stopień, do którego stosuje się proces, procedurę, certyfikację, kontrakt, itp.. Na przykład: zakres zarządzania zmianą może zawierać wszystkie produkcyjne usługi informatyczne i powiązane elementy konfiguracji (CI); zakres certyfikatu ISO/IEC 20000 może zawierać wszystkie usługi informatyczne świadczone z nazwanego centrum danych.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.