Zagrożenie (ITIL) ang. threat

Zagrożenie - cokolwiek, co może wykorzystać podatność. Zagrożeniem może być każda potencjalna przyczyna incydentu. Na przykład, pożar jest zagrożeniem, które wykorzysta podatność łatwopalności wykładzin podłogowych i może stanowić zagrożenie pożarowe.[1]

Określenie używane w

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.