Założenia Projektu (PRINCE2) ang. Project Brief

Założenia Projektu - dokument opisujący cel, koszt, terminy i wymagania efektywnościowe oraz ograniczenia dla projektu.[1]

Spis treści

Cel/Przeznaczenie

Dostarczenie pełnych i solidnych podstaw dla Inicjowania Projektu. Zawarte w Założeniach Projektu treści są rozbudowywane i udoskonalane w Dokumentacji Inicjowania Projektu, który jest dokumentem roboczym, służącym zarządzania strategicznego i kierowania projektem.

Założenia Projektu są same w sobie dokumentem kluczowym. Jest on przygotowywany przed projektem w procesie Przygotowanie Projektu a następnie wykorzystywany w procesie Inicjowanie Projektu do opracowania Dokumentacji Inicjowania Projektu oraz jej części składowych. Następnie zostaje przez nią zastąpiony i nie jest dalej utrzymywany. Jakakolwiek znacząca zmiana informacji zawartych w Założeniach Projektu musi być przekazana do decyzji zarządu firmy lub programu.

Skład

Na Założenia Projektu składają się:

Jeśli wcześniej wykonano pewne prace, Założenia Projektu powinny raczej odnosić sie do dokumentów zawierających użyteczne informacje, takich jak zarys Planu Projektu, niż zawierać ich kopie.

Pochodzenie/Źródło

Założenia Projektu wywodzą się z rozwinięcia zlecenia przygotowania projektu, dostarczonego na początku projektu, powstają w ramach podprocesu Przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego (PP4), a są zatwierdzane w ramach podprocesu Zezwolenie na inicjowanie projektu (ZS1).

Jeśli projekt jest częścią programu, program powinien dostarczyć dokument Założenia Projektu. W takich okolicznościach założenia nie będą musiały wywodzić się ze zlecenia przygotowania projektu.

Jeśli nie dostarczono żadnego zlecenia przygotowania projektu, Kierownik Projektu musi wytworzyć Założenia Projektu "od zera" w trakcie dyskusji z klientami i użytkownikami.

Kryteria jakości

^ Wskazują, w jaki sposób klient będzie oceniał akceptowalność ukończonego produktu.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.