Konsorcjum XPrince Przekierowano ze strony: XPrince Consortium ang. XPrince Consortium

Konsorcjum XPrince
organizacja
ang. XPrince Consortium
język roboczypolski
Strona internetowa


Konsorcjum XPrince - stowarzyszenie powstałe na skutek połączenia zespołu Jerzego Nawrockiego, twórcy metodyki X Prince z grupą firm wytwarzających oprogramowanie. Konsorcjum XPrince objęło patronatem rozwijanie i promowanie metodyki XPrince. Aktualnie metodyka XPrince jest wdrażana w przedsiębiorstwach będących członkami konsorcjum.

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.