Wzorzec aktywności biznesowej (ITIL) ang. pattern of business activity, PBA

Wzorzec aktywności biznesowej - określane w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) profil obciążenia jednej lub więcej aktywności biznesowej. Wzorce aktywności biznesowej pomagają dostawcy usług informatycznych w zrozumieniu charakterystyki zachowania się biznesu odbiorcy i wykorzystaniu tej informacji w procesie planowania odpowiedzi dla różnych poziomów aktywności biznesowej danego odbiorcy.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.