Wyznaczanie celów

Wyznaczanie celów - wyznaczanie konkretnych, możliwych do osiągnięcia, realistycznych celów na określony czas. Efektywne narzędzie, które pomaga grupie lepiej pracować (kiedy każdy z jej członków dokładnie wie, jakie stawia się przed nimi oczekiwania i jaki jest cel działań). Jeśli chodzi o wyznaczanie celów na poziomie personalnym, pomaga ono ludziom w pracy nad własnymi celami - najczęściej związanymi z finansami lub z karierą.

Wyznaczanie celów, a biznesWyznaczanie celów zachęca pracowników do wkładania znacznego wysiłku w pracę. Każdy członek zespołu ma własne oczekiwania odnośnie swojej roli, dlatego istnieje mała szansa na to, że nieadekwatny wkład zostanie niezauważony.

Menedżerowie nie mogą stale wzbudzać motywacji ani regularnie śledzić pracy zatrudnionych osób. Dlatego wyznaczanie celów jest dla nich bardzo ważnym narzędziem. Wyznaczone cele działają jak samoregulujący mechanizm. Shalley, Locke i Latham wyróżnili 4 mechanizmy,dzięki którym wyznaczanie celów może wpłynąć na pracę jednostki[1][2]:
  1. Cele skupiają uwagę na czynnościach ważnych dla jego osiągnięcia.
  2. Cele pobudzają do działania.
  3. Cele wpływają na wytrwałość.
  4. Cele pobudzają wiedzę kognitywną i strategie, które pomagają pracownikowi poradzić sobie samodzielnie z daną sytuacją.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.