Wywiad swobodny

wywiad nieustrukturyzowany

Wywiad swobodny - technika badawcza, stosowana m.in. w naukach społecznych i behawioralnych, należąca do grupy metod jakościowych.

Spis treści

OpisWywiad swobodny charakteryzuje się tym, że pytania nie są skategoryzowane, lecz badacz posługuje się dyspozycjami do wywiadu, czyli luźno sformułowanymi problemami, które szeroko omawia z respondentem. W wywiadzie swobodnym nie jest istotna kolejność zadawania pytań, lecz aranżowanie sytuacji zbliżonej do naturalnej rozmowy. W tej metodzie duże znaczenie ma wzbudzenie motywacji respondenta do udzielania szczerych odpowiedzi.

Wpływ na odpowiedzi respondentówCzynnikami pozytywnie wpływającymi na szczerość odpowiedzi respondentów są:
  • ciekawość poznawcza ankietera;
  • ciekawość danego tematu;
  • Motywowanie badanego do udzielenia pomocy badaczowi;
  • szansa na własną ekspresję;
  • traktowanie wywiadu jako wyróżnienia własnej osoby.


Czynniki, które negatywnie wpływają na odpowiedzi respondenta, to przede wszystkim:
  • długość trwania wywiadu;
  • dociekliwość w kwestiach drażliwych;
  • brak przygotowania badanego do zastanej sytuacji społecznej.


Rola metodyMetoda ta tylko w nikłym stopniu pozwala na ilościową analizę materiału empirycznego ze względu na to, że pytania nie są zestandaryzowane. Możliwa jest jednak kategoryzacja odpowiedzi (przy czym w takiej sytuacji interpretacja tekstu przez badacza narażona jest na znaczny subiektywizm). Wywiad swobodny pozwala jednak na bardziej dogłębne poznanie i zrozumienie problemów społecznych. Ze względów organizacyjnych, w szczególności z powodu czasochłonności, i problemów związanych z kategoryzacją odpowiedzi, metoda ta jest mało popularna w socjologii.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.