Wywiad strukturalizowany

wywiad ustrukturalizowany

Wywiad strukturalizowany - wywiad, w którym kandydat zna wcześniej pytania(zanim jeszcze zostaną mu zadane). Pytania pojawiają się w ustalonej wcześniej kolejności. Istotą wywiadu ustrukturalizowanego jest to, że osoba przeprowadzająca wywiad wie z góry o jakie kwestie chce zapytać, czego się chce dowiedzieć, jakie pytanie zada i jakie tematy poruszy. Wywiad ten posiada swoją, z góry ustaloną, strukturę (stąd nazwa).

Spis treści

PrzebiegZwykle najpierw zadaje się pytania rozluźniające, które służą nawiązaniu kontaktu, a następnie przechodzi się do właściwej treści (np. jeśli wywiad dotyczy przyjmowania do pracy, to zadawane są pytania odnoszące się do wykształcenia, poprzednich doświadczeń w pracy). Kolejną fazą jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości kandydata i wysłuchanie jego pytań, uwag oraz odpowiedzenie na nie. Wywiad kończy się ustaleniem następnych zdarzeń po wywiadzie.

ZastosowanieWywiad strukturalizowany stosuje się wtedy, gdy nie zależy nam na poznaniu indywidualności kandydata, lecz na uzyskaniu obiektywnych informacji o nim. Wywiad taki może być stosowany podczas przyjmowania do pracy czy przesłuchań.

ZaletyZalety wywiadu strukturalizowanego:
  • osoba prowadząca wywiad dowie się tego, czego rzeczywiście chce się dowiedzieć;
  • wywiad dostarcza informacji w miarę obiektywnych - inna osoba przeprowadzająca ten wywiad prawdopodobnie uzyska podobne wypowiedzi kandydata.


Wady

Wadą wywiadu strukturalizowanego jest to, że można w nim pominąć istotne kwestie, które powinien ujawnić kandydat, lecz nie zostaną one poruszone ze względu na z góry ustalony przebieg wywiadu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.