Wyszukiwanie ekspertów ang. experts finding

Wyszukiwanie ekspertów – metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Ułatwia poszukiwanie ludzi, których Doświadczenie można wykorzystać na różnych etapach procesu zarządzania strategicznego. Narzędzia informatyczne, służące wyszukiwaniu ekspertów mają zastosowanie nie tylko w dzieleniu się wiedzą, ale także wspomagają identyfikację i organizowanie wiedzy w przedsiębiorstwie.

Efektywne zarządzanieEfektywne zarządzanie personelem wymaga informacji o kwalifikacjach pracowników, o ich wiedzy i doświadczeniu. Informacje te pozwalają później dotrzeć do osoby odpowiednio wykwalifikowanej dla realizacji danego zadania.

Dla efektywnego zarządzania wiedzą, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników (ekspertów) są dostępne dla wszystkich pozostałych pracowników (a nie tylko kierownictwa). W przypadku pojawienia się sytuacji, która wymaga pomocy osoby mającej w danej dziedzinie doświadczenie, system zarządzania wiedzą wyszukuje w bazie informację o osobach z doświadczeniem i umożliwia bezpośredni kontakt z nimi.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.