Wykrycie (ITIL) ang. detection

Wykrycie - etap w rozszerzonym cyklu życia incydentu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation). Wykrycie powoduje, że incydent staje się znany dla dostawcy usługi. Wykrycie może być automatyczne lub może być wynikiem zarejestrowania incydentu przez użytkownika.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.