Wykorzystanie odpadów

Wykorzystywanie odpadów - przetwarzanie odpadów w celu ich powtórnego wykorzystania.

Składowanie odpadów, niezależnie od czasu i przestrzeni, jaką zajmują oraz skali oddziaływania na środowisko, jest zawsze działaniem ostatecznym, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Nie ma w zasadzie odpadów bezużytecznych, wszystkie te materiały i zużyte przedmioty, jakie znalazły się na składowiskach, są potencjalnymi surowcami wtórnymi. Jest to tylko kwestia czasu, metod i środków niezbędnych do ich wykorzystania.

Spis treści

ZagrożeniaNiebezpieczne odpady mogą:
 • być radioaktywne;
 • zawierać metale ciężkie;
 • doprowadzać do skażenia gleby i wód gruntowych;
 • być łatwopalne;
 • sprzyjać rozwojowi szkodników i chorób.


WykorzystaniePo przeróbce, odpady mogą być wykorzystane jako:
 • surowce wtórne;
 • substancje do nawożenia w rolnictwie, np.: komposty z odpadów komunalnych;
 • materiały do budowy dróg i rekultywizacji terenów;
 • jako paliwo w elektrowniach.


Techniki unieszkodliwiania odpadówPraktycznie i powszechnie stosowane techniki unieszkodliwiania odpadów można podzielić następująco:
 • składowiska;
 • zakłady segregacji;
 • kompostownie;
 • spalarnie;
 • zakłady kompleksowej przeróbki;
 • poddawanie rozkładowi:
  • pirolizę (odgazowanie) - czyli beztlenowy proces fizycznego i chemicznego rozkładu masy organicznej, przebiegający na drodze termicznej (500-800C), przeprowadzany w specjalnych urządzeniach np. bębnach obrotowych, piecach fluidalnych;
  • neutralizacje chemiczną - czyli zakwaszanie, alkalizowanie;
  • reakcje utleniania - czyli chlorowanie, wapnowanie, ozonowanie.


Zobacz też

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.